top of page
1.jpg

THE 

PURPLE

HOUSE

דירת משפחה בקריית אונו

את הבית הזה עיצבתי עוד במהלך הסטאז' שלי בלימודי העיצוב. בעלת הדירה אמרה כבר בשיחה הראשונה שלנו שהיא מאד אוהבת צבע סגול וסחלבים.

לכן בחרתי ללכת על המוטיבים של שני הדברים בכל רחבי הבית – על הקירות, על הווילונות וכמובן על ציורי קיר, זה יוצר אווירה וכאילו אופף את כל הבית

בערפל סגלגל, אבל הבית עצמו נשאר מואר וכאילו מרחף. הבית הסגול הוא דוגמא מובהקת לכך שהבית צריך להיות מותאם לבעליו. כל פרויקט שלי מתחיל

לפני הכל מהקשבה. אני מקשיבה ולומדת להכיר את הבן אדם או את האנשים שמולי. מצד אחד, העבודה שלי היא לייצר ייחודיות מפתיעה, אך מצד שני –

אחרי שהפרויקט יסתיים אני אעבור לפרויקט הבא ואילו בעלי הבית יישארו. עיצב פנים מזכיר לי את ריקוד הטנגו, לפעמים עליך להוביל ולפעמים להתמסר

להובלה של מישהו אחר, כשהקצב הוא משותף לשני הצדדים.

bottom of page